Διαδραστικό θέατρο στην τάξη

 • Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
  Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
 • Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
  Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
 • Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
  Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
 • Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
  Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
 • Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
  Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
 • Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
  Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
 • Διαδραστικό θέατρο στην τάξη
  Διαδραστικό θέατρο στην τάξη

 

Παράλληλα με τα θεατρικά παιχνίδια και τις θεατρικές παραστάσεις, η Ομάδα Τέχνης Πάροδος έχει σχεδιάσει και παρουσιάζει σε μαθητικές ομάδες μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας τους διαδραστικές θεατρικές πράξεις μικρής διάρκειας οι οποίες βασίζονται σε λογοτεχνικά κείμενα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι στους σχεδιασμούς των θεατρικών πράξεων τα καθημερινά χρηστικά αντικείμενα της σχολικής αίθουσας (όπως θρανία, καρέκλες, πίνακας, έδρα, χάρτες, πόστερ κτλ.) συνήθως συνθέτουν μέρος του σκηνικού.

Δείτε στο αρχείο μας όλα τα έργα διαδραστικού θεάτρου στην τάξη που έχει οργανώσει η Πάροδος. 

 


Δείτε επίσης 

 

.